Viktig info-Byte från kort till tagg

Denna vecka är det sista veckan som vi håller extra öppet för att byta från kort till tagg. Sedan hänvisar vi till söndagar 19.00-19.30 för att göra detta. Kortläsaren kommer att avinstalleras under v.22.
Tiderna denna vecka är:
Tisdag 24/5 18.00-19.00
Onsdag 25/5 15.00-18.00
Söndag 29/5 19.00-19.30