Ringklocka

Vi har monterat en knapp vid entrédörren. Den ringer man på när man har löst dagskort, då ringer det i träningslokalen och någon som tränar kommer och öppnar.
Viktigt vid insläpp att man visar upp att man betalat dagskortsavgiften!

Observera att denna knapp endast skall användas för dom som löser dagskort.