Omklädningsrummen är öppna igen!

Styrelsen har tagit ett beslut att öppna upp omklädningsrummen så att duschmöjlighet finns.
Detta beslut är taget eftersom det har varit en stor efterfrågan och önskan ute bland medlemmarna om att duschmöjligheten skall finnas.
Vi har därför valt att göra så, men vi har satt en begränsning på max 2 st personer samtidigt i rummet.
Vi hoppas och tror att alla tar sitt ansvar för att detta skall funka 🙂